Untitled Document
Bazoder logo
 
Haberler
Etkinlikler
Spor
Projelerimiz
Kumbara
Linkler
sağlık
Basında biz
video

  Untitled Document
derneğimiz hakkında Amacımız Egitimlerimiz Kadromuz Fotoğraflarımız İletişim
 
  Eğitim Derneği
Anasayfa
Sağlık
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
OTİZM NEDİR?
OTİZM BELİRTİLERİ NELERDİR?
OTİSTİK BİR ÇOCUK
OTİZMİN SEBEBİ NEDİR? TEDAVİSİ VAR MIDIR?
DOWN SENDROMU
CEREBRAL PALSY
HAREKET BOZUKLUĞUNA GÖRE CERBRAL PALSY TİPLERİ
CEREBRAL PALSY’NİN NEDENLERİ
CEREBRAL PALSY’NİN TEDAVİSİ VAR MI?
CEREBRAL PALSY’Lİ KİŞİNİN REHABİLİTASYONU
ÖĞRENME BOZUKLUKLARI
KONUŞMA ENGELLİLER
KONUŞMA VE DİL BOZUKLUKLARININ NEDENLERİ
DİKKAT EKSİKLİĞİ SENDROMU NEDİR?

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Bu hastalığın en belirgin özelliği dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve ataklıktır. Bu üç belirti her çocukta değişik oranlarda görülebilir.

Bu çocuklar aşırı hareketlidir.Özellikle okul döneminde,grup içinde başkalarını rahatsız edici boyutlara varır. Durmak bilmeyen hareketliliğe rağmen düğme iliklemek topu atıp tutmak gibi ince motor hareketlerde koordinasyon bozukluğu ve beceri yetersizliği belirgindir.

Dikkat özelliği kısadır; bu yüzden zekaları normal olmalarına karşın öğrenme güçlüğü ve okul başarısızlığı sıklıkla görülür. Arkadaşlık ilişkilerini kısa sürede kurarlar, ancak uzun sürdüremezler.Bir nedenle arkadaşına vurma, saçını çekme gibi rahatsız edici davranışlarda bulunur, bu yüzden arkadaşlığı sürdüremezler.

Bu çocuklar tehlikeyi kavrayamaz. Kazalara uğramamaları için sıkı bir denetim gerekir. Çabuk heyecanlanırlar. Küçük nedenlerde ağlamalar, tutturmalar,aşırı neşe belirtileri gösterebilirler. Engellemeye dayanma gücü zayıftır.

yukarı

OTİZM NEDİR?

Otizm,sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını engelleyen bir genel iletişim bozukluğudur.
Otizm genellikle 2 yaşından sonra ortaya çıkar.
Otistik çocuklar genelde öğrenme ve algılama zorluğu çekerler.
Otistik çocukların büyük bir kısmında farklı seviyelerde zeka geriliği görülse de zeka seviyeleri normal otistik çocuklar da vardır.
Ancak genel zeka seviyeleri ne olursa olsun, otistik çocuklar çevrelerindeki dünyayı algılamakta ortak bir zorluk çekerler.
Bir annenin doğum sonrası çocuğunun(tüm özür grupları dahil olmak üzere) özürlü olma oranı %2’dir; otistik olma oranı ise %0.5’ tir. Eskiden bu oran 4/10.000 olarak değerlenirdi.
Bir otistik çocuktan sonra, ikinci çocukta otizm ortaya çıkma oranı %3’ tür.
Otizm erkek çocuklarda kız çocuklarından 4 kat daha fazla görülmektedir.
Her çocuktaki otistik belirtiler ve bunların seviyesi farklılık gösterebilir. Bu nedenle otizm seviyelerini katagorize etmek güçtür. Ayrıca, Asperger Sendromu ve Red Sendromu olarak bilinen otizm formları da bulunmaktadır.

yukarı

OTİZM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Otistiklerde , dereceleri değişse de aşağıdaki belirtiler görülür;

Sosyal ilişkilerde güçlük
Sözsüz iletişimde zorlanma
Oyun oynama ve hayal gücünü kullanmada zorlanma
Değişiklere karşı tepki ve direnç gösterme

yukarı

OTİSTİK BİR ÇOCUK :

Başkalarına karşı ilgisizdir
Göz temasından kaçınır.
Başkaları ile kendiliğimden iletişim kurmazlar
İsteklerini yetişkin ellerini kullanarak belirtir
Diğer çocuklarla oynamazlar
Sürekli bir konu üzerinde konuşur. Tekrarlar fazladır
Sebepsiz bir şekilde ağlar, güler ve sebepsiz davranışlarda bulunur
Anlamsız sözleri üst üste tekrarlar
Nesneleri tutup sürekli döndürmekten hoşlanır
Değişikliklerden hoşlanmaz
Yaratıcılık gerektiren oyunları oynamazlar
Bazıları yaratıcılık gerektirmeyen bir takım işleri oldukça hızlı ve iyi yaparlar

yukarı

OTİZMİN SEBEBİ NEDİR? TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Otizme neyin sebep olduğu henüz net olarak bulunamamıştır. Ancak son zamanlardaki araştırmalar, otizmin genetik bir rahatsızlık olduğu görüşünü kuvvetlendirmektedir.

Otizmin kesin tedavisi için, henüz herhangi bir yöntem yada ilaç mevcut değildir. Otistik çocukların kullandığı ilaçlar, genelde hiperaktiviyi azaltan, dikkatin yoğunlaşmasına yardımcı olan, dolayısı ile çocuğun eğitiminden daha çok faydalanmasına destek veren yardımcı ilaçlardır.

Otistik çocuklar sabırla ve bilinçli bir şekilde yürütülecek özel eğitim çalışmaları ile, temel yaşam becerilerini, konuşma ve iletişim kurma özelliklerini kazanabilirler. Çok az görülmekle birlikte, tamamıyla otizmin etkisinden kurtulup normal bir yaşantıya sahip olan otistik çocuklar da vardır.

yukarı

DOWN SENDROMU

Anne ve babalar çocuklarına kendi kalıtsal özelliklerini yumurta hücreleri ile verirler. Bu hücreler anne ve babadan aldıkları bir takım (23) kromozomlar aracılığı ile bu görevi yaparlar. Anne ve babanın eşit katkısıyla 46 kromozomlu normal bir döllenmiş yumurta olur ve çocuğu oluşturur. Bazen yumurta hücresi oluşurken, bir hata, anne ve babanın 23 yerine 24 kromozom taşıyan bir hücre vermesine neden olur. Bu fazla kromozom(47 kromozom) gelişimdeki farklı özellikleri ortaya çıkarır. Hamilelik süresinde yaşanan hiçbir durum bunun sebebi değildir.

Down sendromu iyileştirecek yada Down sendromlu olma etkilerini yok edecek herhangi bir tıbbi tedavi şekli yoktur.Tek çare eğitimdir.(6. Dünya Down Sendromu Kongresi Sonuç Bildirisi, Madrid, 1977)

Özellikle erken yaşlarda başlanılan eğitim bu çocukların normal ilk öğretim okullarına gidip, kaynaştırma eğitimine uyum sağlayacak bireyler olmalarını sağlamaktır. Down sendromunun görülme sıklığı 700-800 doğumda birdir.

Fiziksel Görünüm
: Bu çocuklarda karakteristik fiziksel özellikler bulunur. Baç çevresi küçüktür ve kafa tasının arkası düzdür. Gözleri yukarı doğru çekiktir ve birbirine yakındır. Kulaklar küçüktür ve üst kısmında aşırı kıvrıntı gösterir. Ağız damağı düz, dudaklar incedir. Dil çoğunlukla büyüktür ve dışarı sarkar. Saçları ince, yumuşak ve çoğu zamanda seyrektir. İşitme, görme ve dokunma duyularında yetersizlik bulunabilir.

yukarı

CEREBRAL PALSY

Cerebral palsy vücut hareketlerini ve kasların uyumlu kullanımını etkileyen, byenin bir bölümünün tahrip olması sonucu beyinden gelen mesajların kaslara uygun şekilde gitmemesi nedeniyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.beyin gelişimi gebeliğinerken dönemlerinden itibsren başlayıp çocukluk çağında devam eder.

Bu dönem içinde hamilelikte karşılaşılan problemler, doğum sonrası ortaya çıkan sağlık sorunları veya beyne zarar verecek türdeki kazalar Cerebral palsy ye neden olabilir. Halk dilinde kolaylıkla anlaşılabilmesi nedeniyle Cerebral palsy’li kişilere spastik denmektedir. Fakat Cerebral palsy ‘in her türü spastik demek değildir.

Beynin hasar gören bölümüne göre spastik çocuklarda:

Kaslarda sertlik veya kasılmalar
İstemsiz hareketler
Yürüme ve koşma gibi kaba motor hareketlerde zorluk
Yazı yazma veya düğme ilikleme gibi ince motor hareketlerde zorluk
Algılama zorluğu görülebilir
Bu sorunlar konuşma, beslenme, solunum, idrar, dışkı kontrolünde problemler, havale geçirme, öğrenme güçlükleri, gelişim geriliği gibi ek sorunlara da neden olabilir. Spastik çocukların hareketlerindeki bozukluğun derecesi zeka düzeyini göstermez. Cerebral palsy kalıtsal değildir, bulaşıcı değildir, hayatı tehdit eden bir durum değildir.

yukarı

HAREKET BOZUKLUĞUNA GÖRE CERBRAL PALSY TİPLERİ

Spastik Cerebral palsy: Kaslar serttir ve gerilmeye direnç gösterirler. Kas grupları aynı anda kasılır ve etkin hareketi engeller. Kasların aşırı gerginliğinin derecesi zamanla değişebilir. Fizyoterapik yardım, Cerrahi müdahale ile azalabilir.

Atetoid Cerebral palsy: Hareketle artan istemsiz hareketler vardır. Çoğu kez konuşma bozukluğu da görülür.

Ataksik Cerebral palsy:Dengesi bozuktur. Genellikle gevşek çocuklardır.yürüme bozukluğu vardır.

yukarı

CEREBRAL PALSY’NİN NEDENLERİ

Doğum Öncesi Nedenler:

Annenin hamilelik döneminde yanlış ilaç kullanması
Röntgen ışıklarına maruz kalması
Annenin geçirdiği enfeksiyonlar
Sigara alkol alışkanlığı
Akraba evliliği kan uyuşmazlığı

Doğum Sırasında Olan Nedenler:

Zor doğum
Doğum sırasında vakum kullanılması
Erken doğum
Doğum sırasında beynin oksijensiz kalması
Doğum sırasında beynin zarar görmesi

Doğum Sonrası Nedenler:

Yüksek ateşli hastalıklar
Mevenjit
Beyi kanamaları
Kaza sonucu beynin zarar görmesi
Boğulma
Zehirlenme

yukarı

CEREBRAL PALSY’NİN TEDAVİSİ VAR MI?

Cerebralpalsy’nin tedavisi vardır.

- Rehabilitasyon eğitimi
- Fizik tedavi
- İlaç tedavisi
- Cerrahi tedavi

yukarı

CEREBRAL PALSY’Lİ KİŞİNİN REHABİLİTASYONU

Cerebralpalsy’li kişilerin rehabilitasyonu iki yönlü olabilir.

Fiziksel Rehabilitasyon: Fizik tedavi, fizyoterapi, cerrahi tedavi yöntemleri ile hareketlerini daha kolay başarabilmesi için yapılan yardım biçimidir.

Eğitsel Rehabilitasyon: Fiziksel engelin neden olduğu işitme, görme, konuşma, günlük yaşam becerileri, zeka sorunlarının getirdiği kısıtlılıklar içinde kişinin kendi kendine yetebilecek becerileri öğrenebilmesi için gerekli olan eğitimin verilmesidir.

Bütün bunların kazanılabilmesi için çocuğun doğumdan itibaren aileye eğitim vermek ve cerebral palsy ‘li çocuğun eğitimi konusunda aile ile işbirliği içinde çalışmak gerekmektedir.

yukarı

ÖĞRENME BOZUKLUKLARI

Öğrenme bozukluğu terimi, kişinin kronolojik zeka yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda, okuma, yazılı anlatım ve matematik alanlarında uygun becerileri gösteremeyen çocuklar için kullaılır. Önceden ‘Okul becerileri bozuklukları’ olarak adlandırılan öğrenme bozuklukları okuma, matematik ve yazılı anlatım alanlarıyla tanımlanır

- Okuma bozukluğu
- Matematik bozukluğu
- Yazılı anlatım bozukluğu

Söz konusu alanlardaki bozukluklar çocuğun okul başarısını ve ilgili becerileri gerektiren günlük yaşam etkinliklerini önemli ölçüde etkiler. Çocukta duygusal bir sorun varsa bile bu alanlardaki sorunlar genellikle daha ön plandadır.

Öğrenme bozukluğu olan çocuklarda görülebilecek davranışlardan bazıları şunlardır;

- Okuma ve yazmayı öğrenmede zorlanırlar
- Okurken satır atlar, aynı satırı tekrar okur yada yerlerini karıştırır
- Öğrendiklerini çabuk unuturlar
- Yazarken ve okurken bazı harfleri ve rakamları karıştırırlar(b-d,9-6,12-21 vb)
- Yazarken ve okurken harf ve heceleri atlarlar
- Unutkandırlar, sıklıkla ödevlerini eşyalarını unuturlar
- Yön kavramı öğrenmede güçlük çekerler
- Zamanla ilgili kavramları öğrenmede güçlük çekerler
- Bir ders saati içinde bile başarı düzeyi değişebilir
- Öğrendiği bir bilgiyi başka bir konuya aktarmakta güçlük çeker
- Matematikle ilgili işaretleri karıştırabilirler(+,-)
- Toplama ve çıkarma işlemlerinde işaret doğru konsa da işlem ters yapılır
- Ritmik saymaları öğrenmede güçlük çekerler
- Çarpım tablosunu ezberlemekte zorlanırlar
- Benzerlikler ve farklılıklarla ilgili çalışmalarda hata oranı yüksektir
- Geometrik şekilleri kopya etmekte zorlanabilirler

yukarı


KONUŞMA ENGELLİLER

Kişinin dil gelişimde beklenen aşamalarda gecikmeler olması, konuşmanın dikkati konuşana çekecek kadar normalden çok farklılık göstermesi ve iletişimin bozulduğu durumlar konuşma ve dil bozuklukları olarak tanımlanır.

yukarı

KONUŞMA VE DİL BOZUKLUKLARININ NEDENLERİ

Konuşma ve dil bozukluklarının nedenleri genellikle organik ve fonksiyonel olarak ikiye ayrılır.

Organik bozukluklar:

1. Konuşma organının yapı bozukluğu(yarık dudak,yarık damak,ağız bölgesindeki, yapı bozuklukları,dişlerin yapı bozukluğu)
2. Merkezi sinir sistem bozukluğu(öğrenme güçlüğü,söz ritmi)
3. Motor bozuklukları(cerebral palsy,spina bifida)

yukarı

DİKKAT EKSİKLİĞİ SENDROMU NEDİR?

Çocuğun, yaşamının her anını etkileyen nörobiyolojik bir bozukluktur.

Kimlerde görülür?


Çocukların %5 inde. Erkek çocuklarda kız çocuklara oranla 3 kez daha fazla. Her sınıfta ortalama bir ya da iki öğrencide

Yeni bir buluş mudur?

Hayır. Değişik isimlerle anılmakla birlikte, 1900 lü yılların başlarından beri tanınan bir sendromdur. Günümüzde yaygın olan adları, Dikkat Eksikliği Sendromu ve Dikkat Eksikliği Sendromu ile Hiperaktivite Sendromudur.

Sorun nedir?

Dikkati, tek bir noktaya odaklayamamak ve organize olamamak.

Bu sendromun tıbbi bir açıklaması var mıdır?

Evet. Dikkat Eksikliği Sendromu olan ve olmayan bireylerin beyinlerinin kimyasal metabolizmaları arasında farklılıklar saptanmıştır.

Nedeni nedir?

Tek bir nedeni yoktur. Konsantrasyonu sağlamak için milyonlarca beyin hücresi birarada çalışırlar.

Neden olmayan nedir?

Şeker ve diğer gıdalar Alerjiler Anne babaların yetiştirme tarzları.

Çocuğumda Dikkat Eksikliği Sendromu varsa bunu nasıl anlarım?

Dikkat Eksikliği Sendromu, her çocukta kendisini değişik olarak gösterir. Dikkat Eksikliği Sendromu olan bütün çocuklar, dikkatlerini yoğunlaştırmakta ve başladıkları işleri bitirmekte zorlanırlar. Bu zorluğun yoğunluğu çocuklar arası değişiklik gösterir. Ders dinlemenin ve yazıları tamamlamanın gerekli olduğu okul hayatında sorunlar başgösterir. Okul ödevleri yapılmaz ya da tamamlanmaz. Dinlemekte ya da direktiflere uymakta zorluk yaşanır. Çevredeki en ufak olaylarla ya da kendi düşünceleri ile kolayca dikkati dağılır.

Nasıl emin olabilirim?

Bu sendrom için ne tıbbi, ne nörolojik, ne de psikolojik tek bir test vardır. Dikkat Eksikliği Senromu olan çocukların %30 unda hiperaktivite yoktur. Onların ana sorunu dikkatlerini toplayamamak ve konsantre olamamaktır. Genellikle "uyurgezer" görünümünde, sessiz, uyuşuk ve aşırı duygusaldırlar. Dikkat Eksikliği Sendromu olan çocukların çoğu ise hiperaktif, düşüncesizce davranan ve organize olamayan bireylerdir. Genellikle, sürekli kıpırdanırlar ve vücutlerinin bir parçası sürekli hareket halindedir. Bir yerde oturamazlar. Eşyalarını unuturlar ve kaybederler. Başladıkları işi bitirmeden bir diğerine başlarlar. Müdaheleci ve rahatsız edicidirler. Sıra bekleyemezler. Cevapları soruları beklemeden ağızlarından kaçırırlar. Düşünmeden tehlikeye atılırlar. Normal faaliyetleri "sıkıcı" bulurlar.

Untitled Document
Bazoder logo

Nurgen Eryavuz

Sevgi ile
Bazoder logo

Serkan Eryavuz

Benim Dünyam
Bazoder logo

Annelerin hikayeleri yakında

Kumbara
Parkta oynamak istiyorum

Untitled Document
Supporters
 
destekleyenler
Bakırköy Belediyesi Web Sitesi Mete Şirketler Grubu Web Sitesi Vargonen Verol   Medya Mag